Tillbaka

Centrala Lund

I Lund projekterar vi ett nytt, mycket centralt kvarter.

I Lund projekterar vi ett nytt, mycket centralt kvarter. Projektet har en hög ambitionsnivå med bebyggelse som utgörs av en kommersiell fastighet för kontor, handel m.m. med ett gemensamt kvarterstorg som skapar liv och rörelse. Utöver detta byggs två bostadsfastigheter med genomtänkta bostäder för den medvetna människan. Gröna gårdar och växtlighet blir viktiga inslag.

Tillbaka