Samtransport i Väst

Affärsidén är att samordna transporter och återfrakter av kylda och frysta varor för livsmedelföretag – något som kapar kostnader i alla led och minskar klimatavtrycket.