Sjöson föddes för att bygga framgångsrika företag och utveckla projekt. Bolaget grundades av Lars Sjöberg och Hans-Anders Karlsson och växer stadigt med människor som delar deras passion. Naturligtvis investerar Sjöson pengar, men viktigare ändå är att vi ympar in stolthet, mod, lust, engagemang, kunskap och en önskan att göra alla till vinnare.

Det här präglar alla våra satsningar:

  • Vi står för ett aktivt och engagerat ägande
  • Vi tar fram och implementerar affärsplaner
  • Vi deltar aktivt i styrelsearbetet, ofta som ordförande
  • Vi erbjuder hjälp, stöd och nätverk (systerföretagen i Sjöson)
  • Vi skapar synergier genom samordning av funktioner (IT, marknadsföring etc.)

För oss är det självklart att finnas med i den löpande verksamheten. Enkelt uttryckt ställer vi hårda krav på våra bolag, men kavlar å andra sidan gärna upp ärmarna själva. Det är dessutom roligare och det klart mest effektiva sättet att skapa en varaktig förändring som syns på såväl sista raden som i vardagen.

Våra fyra ledord

Ömsesidighet

Att göra alla parter till vinnare är en stark drivkraft. Naturligtvis ska investeringen ge önskad avkastning, men samtidigt vill vi att de anställda mår bra och växer, både som människor och medarbetare. Dessutom vill vi bidra till ett bättre samhälle.

Lust

Vi väljer aktivt bort sådant som är tråkigt, bromsande och lönlöst. Istället för att köra in i återvändsgränder tar vi nya, spännande vägar – och är ständigt öppna för nya, fruktbara och lustfyllda samarbeten med likasinnade människor och verksamheter.

Mod

Nyckeln till vår framgång är att våga vara oss själva i alla lägen och fortsätta se möjligheter. Det finns många fantastiska idéer som aldrig får liv, eller når sin fulla potential, för att det saknas mod. Vi är alltid modiga.

Skärpa

Våra bolagsengagemang utgår från initierade tankar, grundliga, kvalificerade analyser och förmågan att identifiera affärsmöjligheter. Vi har stora hjärtan och vill gott. Samtidigt är vi skärpta och affärsmässiga i allt vi gör.

Tooltec

Tooltec utför avancerad komponenttillverkning för kunder inom energi-, marin-, försvars- samt rymd- och flygindustri – från idé till svarvning, fräsning och gnistning.

Fiskgrossisten i Lysekil

Fiskgrossisten levererar färska fisk- och skaldjursprodukter till restauranger, storkök och livsmedelsbutiker. Här är kvalitet, hållbarhet och hantverkskunnande i fokus, något som det egna kräftkokeriet i Lysekils hamn vittnar om.

Fiskgrossisten i Lysekil

Fiskgrossisten levererar färska fisk- och skaldjursprodukter till restauranger, storkök och livsmedelsbutiker. Här är kvalitet, hållbarhet och hantverkskunnande i fokus, något som det egna kräftkokeriet i Lysekils hamn vittnar om.

Industrinät

Svenska Industrinät vill förändra synen på byggsäkerhet och fallskydd i Sverige genom att öka användandet av nät som på bästa möjliga sätt skyddar människor och egendom.

Industrinät

Svenska Industrinät vill förändra synen på byggsäkerhet och fallskydd i Sverige genom att öka användandet av nät som på bästa möjliga sätt skyddar människor och egendom.

Timratec

Timratec är experter på konstruktioner i KL-trä. Bolaget vill främja smartare byggande i trä och ge byggbranschen en hållbar grundstomme – ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

Tooltec

Tooltec utför avancerad komponenttillverkning för kunder inom energi-, marin-, försvars- samt rymd- och flygindustri – från idé till svarvning, fräsning och gnistning.

Westpipe

WP Weldings licensierade svetsare och montörer servar kunder i bland annat petrokemi- och processindustrin – och vet allt om hur man svetsar samman allt från rör till relationer.

Samtransport i Väst

Affärsidén är att samordna transporter och återfrakter av kylda och frysta varor för livsmedelföretag – något som kapar kostnader i alla led och minskar klimatavtrycket.

Sjömat

En aktör som tidigt anammade tanken om spårbarhet. De vet att mat från havet bidrar till en mer hållbar mathållning – och gör resan från kajkant till tallrik till kortast möjliga.