Sjöson föddes för att bygga framgångsrika företag och utveckla projekt. Bolaget grundades av Lars Sjöberg och Hans-Anders Karlsson och växer stadigt med människor som delar deras passion. Naturligtvis investerar Sjöson pengar, men viktigare ändå är att vi ympar in stolthet, mod, lust, engagemang, kunskap och en önskan att göra alla till vinnare.

Det här präglar alla våra satsningar:

  • Vi står för ett aktivt och engagerat ägande
  • Vi tar fram och implementerar affärsplaner
  • Vi deltar aktivt i styrelsearbetet, ofta som ordförande
  • Vi erbjuder hjälp, stöd och nätverk (systerföretagen i Sjöson)
  • Vi skapar synergier genom samordning av funktioner (IT, marknadsföring etc.)

För oss är det självklart att finnas med i den löpande verksamheten. Enkelt uttryckt ställer vi hårda krav på våra bolag, men kavlar å andra sidan gärna upp ärmarna själva. Det är dessutom roligare och det klart mest effektiva sättet att skapa en varaktig förändring som syns på såväl sista raden som i vardagen.

Våra fyra ledord

Ömsesidighet

Att göra alla parter till vinnare är en stark drivkraft. Naturligtvis ska investeringen ge önskad avkastning, men samtidigt vill vi att de anställda mår bra och växer, både som människor och medarbetare. Dessutom vill vi bidra till ett bättre samhälle.

Lust

Vi väljer aktivt bort sådant som är tråkigt, bromsande och lönlöst. Istället för att köra in i återvändsgränder tar vi nya, spännande vägar – och är ständigt öppna för nya, fruktbara och lustfyllda samarbeten med likasinnade människor och verksamheter.

Mod

Nyckeln till vår framgång är att våga vara oss själva i alla lägen och fortsätta se möjligheter. Det finns många fantastiska idéer som aldrig får liv, eller når sin fulla potential, för att det saknas mod. Vi är alltid modiga.

Skärpa

Våra bolagsengagemang utgår från initierade tankar, grundliga, kvalificerade analyser och förmågan att identifiera affärsmöjligheter. Vi har stora hjärtan och vill gott. Samtidigt är vi skärpta och affärsmässiga i allt vi gör.

WP Welding

Vi utför kvalificerade rör-, stål- och apparatmontage för bland annat petrokemi- och processindustrin. Nyckeln till framgång är att våra kundrelationer är minst lika täta och sammansvetsade som de kvalitativa och kostnadseffektiva lösningar vi levererar.

Aroma Frukt & Grönt

Varje morgon i över 25 år har Aroma Frukt & Grönt försett hotell, restauranger och dagligvaruhandeln med de finaste färskvarorna som moderjord har att avvara. Med sin djupa kunskap och ett kundfokus som ingen annan, går de en spännande framtid till mötes och vi följer stolt deras resa på nära håll.

Savolax

Att hjälpa Savolax sprida njutning är en ynnest. Deras hantverkskunnande är enormt och tillsammans med kärlek till fisken och unika rökmetoder förädlar de den finaste, frisimmande laxen från Bömlo i Norge till produkter som ingen fiskälskare kan motstå.

Nordic Choice Hotels

I vår drivkraft att skapa en levande och trygg stadsdel hela dygnet för vårt bostadsprojekt Aromalund, adderade vi hotellverksamhet i en av fastigheterna. Valet av samarbetspartner föll på Nordic Choice, Skandinaviens ledande hotellaktör med Petter A Stordalen i spetsen.

Milega

Där andra ser problem i företag identifierar Milega förmågor och nya, större möjligheter. Rent konkret bistår de företag i brytpunkter med rådgivning och affärsutveckling. Resultatet har blivit nytt liv för många bolag, men också att nya konstellationer har förlösts.

Sjömat

Sjömat står för hållbarhet, är världsledande inom spårbarhet och har anammat den växande vegetariska sjömatstrenden. Kort sagt har bolaget potential att bidra till en bättre, mer hållbar mathållning genom att erbjuda det bästa från världens bästa hav.

Fristad Bygg

Bolagets idé att bygga i massivt trä tilltalade oss från första stund. Dels är trä hållbart, dels är det lättare än stål och betong vilket minskar utsläppen vid transporter. Fristad Bygg är helt enkelt ett bolag som kan skapa guld med hjälp av gröna skogar.

2CTRL

2CTRLs lösningar för fastighetsautomation sänker förbrukningen i kommersiella fastigheter, samtidigt som de kan anpassas utifrån olika hyresgästers krav. Det bidrar till ökad hållbarhet, vilket tilltalar oss.

Aromalund

Vi tror på Lund. Det geografiska läget är utmärkt och staden rymmer en forskningsmiljö på stark frammarsch. Att förnya staden i form av 165 bostadsrätter är en otroligt spännande utmaning.

Westerport

Här planerar vi en helt ny stadsdel med handelsplats, högklassig skola och boenden för en mängd människor i en spännande del av Skåne. Det här projektet handlar om att tänka nytt och kommer att förflytta en stad såväl fysiskt som mentalt.