Vi verkar för det goda samhället

Vi bygger inte hus – vi utvecklar samhällen. Vi skapar nya mötesplatser som kan berika hela landsdelar, städer, stadsdelar eller kvarter.

Det kan handla om att utveckla bostäder, kontor eller en hel skidort men oavsett projektets dignitet eller målsättning ser vi oss som en möjliggörare för en positiv samhällsutveckling. Varje projekt bidrar till en bättre plats som skapar lokal stolthet och identitet. Där design och funktion får stå i harmoni med varandra och det genomtänkta, kreativa och hållbara skänker platsen vitalitet och styrka – inte bara idag utan över tid.

Där samhällen växer, där växer också människor. Därför arbetar vi ansvarsfullt, långsiktigt och prestigelöst. För det goda samhällets skull.

Tillsammans kan vi nå längre

Signifikant för alla våra projekt är att vi besitter ett totalansvar. Varje projekt är unikt och vi är med hela vägen som garant för kvalitetssäkring. Det betyder att vi kan projektleda allt från förvärv av mark, projektering och produktion till försäljning av bostadsrätter och förvaltning.
Vi utgår från affärslogik och affärsmöjligheter i alla våra projekt. Utifrån varje projekts förutsättningar besätter vi det med rätt kompetenser och samarbetspartners.

Vi omger oss med experter på varje enskild del i projektet och ser till att helheten blir den bästa för alla inblandade. Vi erbjuder en hög nivå av transparens vilket är viktigt för att skapa insyn och tydlighet men också lojalitet och stolthet då alla inblandade känner sig delaktiga och vinner på utvecklingen. Tillsammans blir vi bättre och kan nå längre.

Två möjliggörare som vill göra allt bättre

Vi, Lars Sjöberg och Hans-Anders Karlsson (sammansatt Sjöson) har drivit bolag tillsammans eller på var sitt håll hela våra liv. I olika branscher och på olika nivåer men alltid med stor respekt för varandras kompetenser. Många skulle nog kalla oss entreprenörer. Själva pratar vi gärna i termer som möjliggörare.

Vi insåg tidigt att ett lyckat projekt är när vi har en gemensam framåtrörelse. En tillit som gör att vi kompletterar varandra och vill göra allt lite bättre. Det var detta som gjorde att vi gav oss in på området fastighetsutveckling. Vi tror att vi har något viktigt att tillföra. Vårt engagemang tar vi med oss till våra samarbetspartners och in i våra projekt och slutligen ska det även genomsyra den färdiga produkten.

Där vi tar det första spadtaget idag ska människor bygga sina liv imorgon och då vill vi att vårt engagemang ska sitta i väggarna. Som ett kvitto på att vi har lämnat ifrån oss något riktigt bra.

Våra projekt

Centrala Lund

I Lund projekterar vi ett nytt, mycket centralt kvarter.

Sjöbo Väst

Området Sjöbo Väst med ambitionen att skapa ny attraktionskraft till staden...

Sjöstaden Alingsås

Sjöstaden är ett helt nytt kvarter i Alingsås vid sjön Gerdsken...