Vi vill göra alla till vinnare

Sjöson grundades av Lars Sjöberg och Hans-Anders Karlsson med målet att bygga framgångsrika företag och utveckla fastighetsprojekt. Sedan starten har Sjöson vuxit stadigt med människor som delar den passionen – och tillför spetskompetens inom olika områden.

Naturligtvis investerar Sjöson pengar, men viktigare ändå är att vi ympar in stolthet, mod, lust, engagemang, kunskap. Dessutom drivs vi av en önskan att göra alla till vinnare. Och med alla menar vi Sjöson, våra företag, bolagens anställda och planeten vi bor på.

Fem saker präglar alla Sjösons satsningar:

Vi står för ett aktivt och engagerat ägande
Vi tar fram och implementerar affärsplaner
Vi deltar aktivt i styrelsearbetet, ofta som ordförande
Vi erbjuder hjälp, stöd och nätverk (övriga företag i Sjösonfamiljen)
Vi skapar synergier genom samordning av funktioner som IT och marknadsföring

För oss är det självklart att finnas med i den löpande verksamheten i våra bolag. Enkelt uttryckt ställer vi hårda krav, men kavlar också upp ärmarna själva. Vi tror nämligen att det är såväl roligare som klart mest effektivt när målet är att skapa en varaktig förbättring.

gbg

Våra ledord

Ömsesidighet

Att göra alla parter till vinnare är en stark drivkraft. Naturligtvis ska investeringen ge önskad avkastning, men samtidigt vill vi att de anställda mår bra och växer, både som människor och medarbetare. Dessutom vill vi bidra till ett bättre samhälle.

Lust

Vi väljer aktivt bort sådant som är tråkigt, bromsande och lönlöst. Istället för att köra in i återvändsgränder tar vi nya, spännande vägar – och är ständigt öppna för nya, fruktbara och lustfyllda samarbeten med likasinnade människor och verksamheter.

Mod

Nyckeln till vår framgång är att våga vara oss själva i alla lägen och fortsätta se möjligheter. Det finns många fantastiska idéer som aldrig får liv, eller når sin fulla potential, för att det saknas mod. Vi är alltid modiga.

Skärpa

Våra bolagsengagemang utgår från initierade tankar, grundliga, kvalificerade analyser och förmågan att identifiera affärsmöjligheter. Vi har stora hjärtan och vill gott. Samtidigt är vi skärpta och affärsmässiga i allt vi gör.

Tooltec
”Vi kan allt om det vi gör. Däremot ger Sjöson oss bättre koll på trender och omvärlden.”
– Claes Haraldsson, VD Tooltec
Savo
”Jag älskar att utveckla fantastiska smaker. Med Sjösons struktur och processtänk kan vi omvandla det till lönsamma affärer också.”
– Anna Martinsson, VD Savolax
WP Welding
”Som en del av Sjöson får vi tillgång till ett fantastiskt nätverk där vi kan lära av varandra, men också göra bättre affärer.”
– John-John Choukair, VD WP Welding.

Våra engagemang

BRIGHT LIVING

Bright Living arbetar med hållbar bostadsutveckling. Företagets vision är att inspirera fler bostadsföretag och människor att välja klimatsmart vid byggnation eller byte av boende.

Tooltec

Tooltec utför avancerad komponenttillverkning för kunder inom energi-, marin-, försvars- samt rymd- och flygindustri – från idé till svarvning, fräsning och gnistning.

WP Welding

Vi utför kvalificerade rör-, stål- och apparatmontage för bland annat petrokemi- och processindustrin. Nyckeln till framgång är att våra kundrelationer är minst lika täta och sammansvetsade som de kvalitativa och kostnadseffektiva lösningar vi levererar.

Aroma Frukt & Grönt

Varje morgon i över 25 år har Aroma Frukt & Grönt försett hotell, restauranger och dagligvaruhandeln med de finaste färskvarorna som moderjord har att avvara. Med sin djupa kunskap och ett kundfokus som ingen annan, går de en spännande framtid till mötes och vi följer stolt deras resa på nära håll.

Milega

Där andra ser problem i företag identifierar Milega förmågor och nya, större möjligheter. Rent konkret bistår de företag i brytpunkter med rådgivning och affärsutveckling. Resultatet har blivit nytt liv för många bolag, men också att nya konstellationer har förlösts.

Sjömat

Sjömat Group består av tre varumärken. Gemensamt bildar de en aktör som förädlar och säljer fisk- och skaldjur till restauranger, storkök och livsmedelsbutiker.

2CTRL

2CTRLs lösningar för fastighetsautomation sänker förbrukningen i kommersiella fastigheter, samtidigt som de kan anpassas utifrån olika hyresgästers krav. Det bidrar till ökad hållbarhet, vilket tilltalar oss.

Westerport

Här planerar vi en helt ny stadsdel med handelsplats, högklassig skola och boenden för en mängd människor i en spännande del av Skåne. Det här projektet handlar om att tänka nytt och kommer att förflytta en stad såväl fysiskt som mentalt.

Timratec

Timratec är experter på konstruktioner i KL-trä. Bolaget vill främja smartare byggande i trä och ge byggbranschen en hållbar grundstomme – ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

Är du vår nästa partner?

Kontakta oss!